Thông tin tuyển sinh


Kế hoạch_tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh trực tuyến năm 2023 - 27/04/2023
62_QĐ ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ cao đẳng Giáo dục nghề nghiệp. - 21/04/2023
92_KH_Tuyển sinh CĐ ngành GDMN năm 2023 - 18/04/2023
923_QD_BGDDT-Kế hoạch tuyển sinh năm 2023 - 12/04/2023
Quyết định ban hành Quy chế _ Thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2023 - 12/04/2023
88_Đề án tổ chức thi năng khiếu trình độ CĐ ngành GDMN _ năm 2023 - 12/04/2023
BẮT ĐẦU NHẬN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TỪ NGÀY 03/4/2023 - 30/03/2023
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2023 - 31/03/2023
Thông tin tuyển sinh năm 2023 - 20/03/2023
Kết quả tuyển sinh theo điểm_Xét tuyển NVBS đợt 1 - Năm 2022- Ngành Công nghệ thông tin; Quản trị văn phòng; Tiếng Anh - 14/10/2022
Kết quả tuyển sinh theo điểm - Xét nguyện vọng bổ sung đợt 1_ Ngành Giáo dục Mầm non _ Năm 2022 - 13/10/2022
Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1_ Kỳ thi tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2022 - 10/10/2022
Kết quả điểm thi môn năng khiếu ngành GDMN hệ chính quy năm 2022 (đợt 3) - 05/10/2022
Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1. Kỳ thi tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2022. Ngành Giáo dục Mầm non - 04/10/2022
THÔNG BÁO Về việc tổ chức thi năng khiếu kỳ thi tuyển sinh cao đẳng chính quy ngành Giáo dục Mầm non - năm 2022 (Đợt 3) - 23/09/2022
123456