ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TÂY NINH

08/12/2020

Đảng bộ trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh. Đảng bộ có 03 chi bộ trực thuộc với 38 đảng viên. Cụ thể như sau:


I. Ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 Gồm 06 đồng chí

1. Đồng chí:   Lê Quang Phú - Phó bí thư Đảng ủy - Chủ nhiệm UBKT

2. Đồng chí: Huỳnh Minh Thiện - Phó Chủ nhiệm UBKT

3.  Đồng Chí: Trần Hoài Vũ- Ủy viên UBKT

4.  Đồng chí: Bùi Hoàn Nhiệm

5.  Đồng Chí: Nguyễn Mai Vinh

6.  Đồng chí: Nguyễn Thị Trúc Uyên

II. Các chi bộ trực thuộc.

1. Chi bộ 1 lãnh đạo các phòng TC-CTSV, phòng Đào tào và Bồi dưỡng, phòng Hành chính và Tổng hợp, phòng KH và TTTV với  15 đảng viên.

Ban chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022:

- Đồng chí: Lê Quang Phú – Bí thư

- Đồng chí: Trần Hoài Vũ – Phó Bí thư

- Đồng chí: Phạm Văn Minh – Chi ủy viên

2. Chi bộ 2 lãnh đạo các khoa Ngoại ngữ, khoa GDMN, khoa GDPT với tất cả 13 đảng viên.

Ban chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022:

- Đồng chí: Nguyễn Thị Anh Đào – Bí thư

- Đồng chí: Nguyễn Mai Vinh – Phó Bí thư

- Đồng chí: Nguyễn Ngọc Phương Linh – Chi ủy viên

3. Chi bộ 3  lãnh đạo các khoa Bộ Môn chung, khoa Giáo dục nghề với tất cả 12 đảng viên

Ban chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022:

- Đồng chí: Bùi Hoàn Nhiệm– Bí thư

- Đồng chí: Trần Duy Hòa – Phó Bí thư

- Đồng chí: Nguyễn Thị Trúc Uyên – Chi ủy viên

* Một số hình ảnh lễ kết nạp đảng viên mới của các chi bộ

100_0123.JPG

DSCN7586.JPG

DSCN6602.JPG


Các tin khác