ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TÂY NINH

01/08/2023

Đảng bộ trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh. Đảng bộ có 03 chi bộ trực thuộc với 40 đảng viên. Cụ thể như sau:


I. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2020-2025.

Gồm 07 đồng chí:

1. Đồng chí: Lê Quang Phú - thư Đảng ủy 

2. Đồng chí: Huỳnh Minh Thiện 

3.  Đồng Chí: Trần Hoài Vũ 

4.  Đồng chí: Bùi Hoàn Nhiệm

5.  Đồng Chí: Nguyễn Mai Vinh

6.  Đồng chí: Nguyễn Thị Trúc Uyên

7. Đồng chí: Nguyễn Thị Anh Đào

II. ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY NHIỆM KỲ 2022-2025. 

Gồm 03 đồng chí: 

1. Đồng chí:   Lê Quang Phú  - Chủ nhiệm UBKT

2. Đồng chí: Huỳnh Minh Thiện - Phó Chủ nhiệm UBKT

3.  Đồng Chí: Trần Hoài Vũ- Ủy viên UBKT

III. CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC

1. CHI BỘ 1: Lãnh đạo các phòng Tổ chức và Khảo thí, phòng Đào tào và Bồi dưỡng và phòng Hành chính và Tổng hợp gồm 13 đảng viên.

Ban chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025:

- Đồng chí: Trần Hoài Vũ – Bí thư

- Đồng chí: Phạm Văn Minh – Phó Bí thư

- Đồng chí: Phạm Thị Thanh Thủy – Chi ủy viên

2. CHI BỘ 2: Lãnh đạo Khoa Giáo dục Mầm Non, gồm 14 đảng viên (Sinh viên: 03)

Ban chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025:

- Đồng chí: Nguyễn Thị Anh Đào – Bí thư

- Đồng chí: Ngô Thị Tuyết Mai – Chi ủy viên

  3. CHI BỘ 3:  Lãnh đạo các khoa Bộ Môn chung và khoa Ngoại ngữ và Tin học gồm 13 đảng viên

Ban chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025:

- Đồng chí: Bùi Hoàn Nhiệm– Bí thư

- Đồng chí: Trần Duy Hòa – Phó Bí thư

- Đồng chí: Nguyễn Thị Trúc Uyên – Chi ủy viên
Các tin khác