Công khai giáo dục


STTTiêu đềNgày đăngFile Đính kèm
1 ĐỀ ÁN TUYỂN SINH 2021 NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON19/04/2021 1942021_ĐỀ ÁN TUYỂN SINH 2021 NGÀNH GIAO DUC MAM NON.pdf
2 Tình hình việc làm sv tốt nghiệp 201905/03/2021 612021_TINH HINH VIEC LAM SV TOT NGHIEP 2019.pdf
3 QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH THẦU RÚT GỌN MUA SẮM TIVI PHỤC VỤ GIẢNG DẠY22/12/2020
4 CÔNG KHAI GIÁO DỤC NĂM HỌC 2020-202115/10/2020 15102020_CONG KHAI 2019-2020 VÀ KE HOACH 2020-2021.rar
5 KHẢO SÁT VIỆC LÀM SINH VIÊN TỐT NGHIỆP 201826/12/2019 26122019_KHAO SAT VIEC LAM SINH VIEN TOT NGHIEP 2018.xls
6 Công khai năm học 2018-2019 và kế hoạch công khai năm học 2019-2020!15/11/2019 15112019_BAO CAO CONG KHAI 2018-2019 VÀ KE HOACH 2019-2020.rar
7 Công khai tài chính15/11/2019 15112019_BIEU 21 CONG KHAI TAI CHINH.pdf
8 Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên 15/11/2019 15112019_BIEU 20 DOI NGU.pdf
9 Công khai thông tin cơ sở vật chất 15/11/2019 15112019_BIEU 19 CO SO VAT CHAT.pdf
10 Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế 15/11/2019 15112019_BIEU 18 CONG KHAI CHAT LUONG DAO TAO.pdf
11 Công khai cam kết chất lượng đào tạo 15/11/2019 15112019_BIEU 17 CAM KET CHAT LUONG.pdf
12 BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 201708/01/2019 812019_KHAO SAT VIEC LAM -MAU 1.xls
13 Công khai năm học 2017-2018 và kế hoạch công khai năm học 2018-2019 !28/09/2018 2892018_BaoCaoCongKhai2018-2019.rar
14 Tổng hợp kết quả khảo sát việc làm04/01/2018 412018_PhuLuc3.rar
15 Danh sách sinh viên tốt nghiệp được khảo sát04/01/2018 412018_DS_SVTN2016.rar
12