Công khai giáo dục


STTTiêu đềNgày đăngFile Đính kèm
1 Báo cáo _công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý 2/202403/07/2024 372024_Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý 2 năm 2024.pdf
2 220_QĐ_Quy chế chi tiêu nội bộ áp dụng 01.01.202427/05/2024 2752024_220_QĐ_Quy chế chi tiêu nội bộ áp dụng 01.01.2024.pdf
3 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1/202417/04/2024 1742024_Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 1.2024.pdf
4 Quyết định - Quy định mức thu học phí năm học 2023-202423/02/2024 2322024_21_ QĐ_ quy định mức thu học phí năm học 2023 - 2024.pdf
5 Quyết định công khai dự toán thu ngân sách năm 202425/01/2024 2512024_14_QĐ_Công khai dự toán thu ngân sách năm 2024.pdf
6 Báo cáo _công khai năm học 2022-202310/01/2024 1012024_Công khai mẫu 21.pdf
7 Báo cáo _công khai năm học 2022-202310/01/2024 1012024_Công khai mẫu 20.pdf
8 Báo cáo _công khai năm học 2022-202310/01/2024 1012024_Công khai mẫu 19.pdf
9 Báo cáo _công khai năm học 2022-202310/01/2024 1012024_Công khai mẫu 18.pdf
10 Báo cáo _công khai năm học 2022-2023 10/01/2024 1012024_Công khai mẫu 17.pdf
11 Báo cáo_công khai 2022-2023 và Kế hoạch_ công khai 2023-202410/01/2024 1012024_BC_công khai 2022-2023 và KH_ công khai 2023-2024.pdf
12 90_KH_ Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022.15/03/2023 1532023_CDSPTN-KH90-PCTN.pdf
13 132_QĐ_ bổ sung sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ năm 202215/03/2023 1532023_132_QĐ_ bổ sung sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022.pdf
14 129_QĐ_ Ban hành Quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường15/03/2023 1532023_129_QĐ_ Ban hành Quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường_đã nén.pdf
15 137_QĐ_Qui chế chi tiêu nội bộ áp dụng 01.01.202215/03/2023 1532023_137_QĐ_Qui chế chi tiêu nội bộ áp dụng 01.01.2022_đã nén.pdf
123