KHOA TỰ NHIÊN

Lãnh đạo khoa


Trưởng khoa:
+ ThS Nguyễn Thành Phương

Phó khoa:
+ ThS Nguyễn Hữu Phúc


Liên hệ: 

+ĐT:

Tin mới nhất


Tin tức khoa - 18/01/2016

KHOA XÃ HỘI

Lãnh đạo khoa


Trưởng khoa:
+ ThS Đặng Văn Hào

Phó khoa:
+ ThS Nguyễn Thị Thùy Nhung


Liên hệ: 

+ĐT:

Tin mới nhất


Thi trực tuyến - 12/04/2016
Tin 2 - 18/01/2016

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

Lãnh đạo khoa


Trưởng khoa:
+ ThS Nguyễn Thị Anh Đào

Phó khoa:
+ ThS Võ Thị Kim Phượng


Liên hệ: 

+ĐT:

Tin mới nhất


KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC

Chưa có thông tin

Tin mới nhất


KHOA QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Chưa có thông tin

Tin mới nhất


bảng điểm lớp CBQL 3A, 3B - 26/08/2016
ví dụ - 26/08/2016

KHOA NGOẠI NGỮ

Chưa có thông tin

Tin mới nhất


Họp khoa tháng 2 - 22/02/2016

KHOA NHẠC HỌA - THỂ DỤC - CÔNG TÁC ĐỘI

Chưa có thông tin

Tin mới nhất


TỔ TÂM LÝ GIÁO DỤC

Chưa có thông tin

Tin mới nhất


TỔ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Chưa có thông tin

Tin mới nhất