LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 12/4/2021 đến 18/4/2021
12/04/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 12/4/2021 đến 18/4/2021

 Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

12/4/2021

- Sinh viên khóa 44, 45 học theo thời khóa biểu; Sinh viên khóa 43 đi thực tập.

-  Kiểm tra nề nếp sinh viên.

- Thực hiện tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT theo kế hoạch.

 

Thứ Ba

13/4/2021

 

- 14 giờ 00: Họp Đảng ủy.

Thứ Tư

14/4/2021

- Thăm các đoàn thực tập theo phân công.

- 9 giờ 00: Tiếp Sở GD-ĐT và ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.Hồ Chí Minh – Tại P. họp (TP: BGH + Trưởng phòng)

 

Thứ Năm

15/4/2021

- Nộp đề tài NCKH (CSTĐ) về Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Nộp bài dự thi: “Tìm hiểu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Thứ Sáu

16/4/2021

- 7 giờ 30: Hội ý BGH.

- Kết thúc thực tập ngoài sư phạm năm 3.

Thứ Bảy

17/4/2021

- Các lớp ĐHLT học theo lịch.

Chủ Nhật

18/4/2021

- Các lớp ĐHLT học theo lịch.File Đính kèm: Tải xuống


Lịch công tác các tuần trước