Tin Đào tạo

THÔNG BÁO NHẬP HỌC ĐH LIÊN THÔNG VLVH NĂM 2019 - 11/10/2019
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2019 - 23/09/2019
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC - 16/09/2019
THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐỢT 2 -TRÌNH ĐỘ CĐ CHÍNH QUY 2019 - 05/09/2019
THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG SINH ĐỢT 1 -TRÌNH ĐỘ CĐ CHÍNH QUY 2019 - 30/08/2019
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐỢT 2 -TRÌNH ĐỘ CĐ CHÍNH QUY 2019 - 29/08/2019
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐỢT 1 -TRÌNH ĐỘ CĐ CHÍNH QUY 2019 - 19/08/2019
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG CDNN GV (ĐỢT HỌC TỪ 3/2019 ĐẾN 6/2019) - 19/08/2019
THÔNG BÁO VỀ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CHUẨN CDNN GVMN HẠNG II; GVTH HẠNG II, III; GV THCS HẠNG II VÀ GVTHPT HẠNG II - 14/08/2019
THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH 2019 - 09/08/2019
Thông báo khai giảng lớp BD theo tiêu chuẩn CDNN GV THPT hạng 2 - 29/07/2019
Thông báo tuyển sinh đào tạo văn bằng 2 hình thức VLVH năm 2019 Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc - 29/07/2019
Trường CĐSP Tây Ninh thông báo tuyển sinh Đại học hệ liên thông hình thức VLVH năm 2019 - 24/07/2019
Kết quả thi tuyển sinh 2019 các môn năng khiếu ngành SP Âm nhạc và ngành SPMN ! - 11/07/2019
Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng chuẩn CDNN giáo viên THPT, THCS, Tiểu học và Mầm non - 20/05/2019
1234567