Văn bản: Tất cả


STTTiêu đềNgày đăngFile Đính kèm
1 Luật tiếp cận thông tin 201617/04/2023 1742023_luat-tiep-can-thong-tin 2016.doc
2 Nghị định 64-NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân14/03/2023 1432023_64-NĐCP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân.pdf
3 Luật tiếp cận thông tin 201614/03/2023 1432023_luat-tiep-can-thong-tin 2016.pdf
4 Nghị định 04/2021/NĐCP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục21/02/2023 2122023_Nghị định 04-2021-NĐCP.pdf
5 Luật cảnh sát cơ động 202321/02/2023 2122023_Luat-Canh-sat-co-dong 2023.doc
6 Thông tư 05/TT-TTCP Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh21/02/2023 2122023_TT 05-2021 TTR CHÍNH PHỦ.doc
7 Thông tư 04/TT-CP Quy định quy trình tiếp công dân21/02/2023 2122023_TT 04 QUYET DINH-QUY TRINH TIEP CONG DAN.doc
8 Luật tiếp công dân 201321/02/2023 2122023_3. Luat Tiep cong dan.pdf
9 Nghị định số 13-NĐ/CP thi hành Luật Tiếp cận thông tin16/12/2022 16122022_NĐ số 13-2018-ND-CP thi hành Luật tiếp cận thông tin.docx
10 Luật tiếp cận thông tin 201616/12/2022 16122022_luat-tiep-can-thong-tin.pdf
11 Kế hoạch 194/KH-BGDĐT ngày 28/02/2022 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật.24/11/2022 24112022_ke-hoach-194-kh-bgddt-2022-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-nganh-giao-duc.pdf
12 243_Thông báo về việc thực hiện nề nếp trang phục của sinh viên từ năm học 2022-202306/09/2022 692022_243_TB_nề nếp trang phục của sinh viên từ năm học 2022-2023.pdf
13 Bộ Luật lao động 201931/08/2022 3182022_bo-luat-lao-dong-2019.doc
14 Công văn 245 /VPCP-KGVX 2022 quy định nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh 02/9/202231/08/2022 3182022_cong-van-245-vpcp-kgvx-2022-ve-nghi-tet-nguyen-dan-va-quoc-khanh-nam-2022-cua-cbccvc-va-nguo
15 Luật Giáo dục Đại học sửa đổi 201816/08/2022 1682022_luat-giao-duc-dai-hoc-sua-doi-nam-2018.pdf
1234