Tin tức chung

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2023 - 17/03/2023
Kết quả tuyển sinh theo điểm_Xét tuyển NVBS đợt 1 - Năm 2022 - 17/03/2023
Kết quả tuyển sinh theo điểm - Xét nguyện vọng bổ sung đợt 1_ Ngành Giáo dục Mầm non _ Năm 2022 - 13/10/2022
Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1_ Kỳ thi tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2022 - 10/10/2022
Kết quả điểm thi môn năng khiếu ngành GDMN hệ chính quy năm 2022 (đợt 3) - 05/10/2022
Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1. Kỳ thi tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2022. Ngành Giáo dục Mầm non - 04/10/2022
262_TB công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành đào tạo cao đẳng năm 2022 - 16/09/2022
Thông báo đấu thầu dịch vụ giữ xe tại Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh - 09/09/2022
Thông báo_ đấu thầu dịch vụ giữ xe tại Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh - 05/09/2022
Danh sách phòng thi môn năng khiếu_ ngành Giáo dục Mầm non_ ngày thi 20.8.2022 - 19/08/2022
Thông báo đấu thầu dịch vụ căn tin tại Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh - 12/08/2022
Quyết định tốt nghiệp cao đẳng Các ngành đào tạo ngoài sư phạm năm 2022 - 12/08/2022
Quyết định tốt nghiệp cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên năm 2022 - 12/08/2022
Luật phòng, chống mua bán người - 09/08/2022
ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP NĂM 2022 - MÔN CHUYÊN NGÀNH/ THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP - 01/08/2022
123456789