Tin tức chung

Thông báo Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam” - 07/04/2020
5 điều cần làm ngay để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 - 30/03/2020
Thông báo Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng - 26/03/2020
THÔNG BÁO CHO SINH VIÊN NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 - 20/03/2020
100 CÂU HỎI - ĐÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC - 02/03/2020
CẨM NANG PHÒNG, CHỐNG DỊCH nCoV TRONG TRƯỜNG HỌC - 24/02/2020
THÔNG BÁO CHO SINH VIÊN NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 (LẦN 3) - 15/02/2020
Infographic của Bộ Giáo dục và Đào tạo về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại - 14/02/2020
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT ĐỂ PHÒNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VIRÚT CORONA MỚI GÂY RA - 13/02/2020
THÔNG BÁO CHO SINH VIÊN NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA - LẦN 2 - 07/02/2020
KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ VỀ PHÒNG NGỪA 2019-nCoV - 04/02/2020
THÔNG BÁO CHO SINH VIÊN NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA - 02/02/2020
Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh do virus nCoV - 02/02/2020
THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI VIẾT "TÌM HIỂU PHÁP LUẬT HÀNG THÁNG" NĂM 2020 - 06/01/2020
THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI TÌM HIỂU "60 NĂM CHIẾN THẮNG TUA HAI" TRÊN INTERNET VÀ MẠNG XÃ HỘI - 31/10/2019
123456