Văn bản: Phòng Hành Chánh Tổng Hợp


Chưa có văn bản

Văn bản: Phòng Giáo vụ


Chưa có văn bản

Văn bản: Phòng Tổ chức


Chưa có văn bản

Văn bản: Phòng Khoa học công nghệ


STTTiêu đềNgày đăngFile Đính kèm
1 THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2015 - 201629/01/2016 2912016_THONG BAO NCKH 2015 - 2016_ Phong KH - CN.doc
2 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ THẨM ĐỊNH ĐỀ TÀI KINH PHÍ 2015 - 201629/01/2016 2912016_QD thành lập tổ thẩm định đề tài HĐKH đề tài có kinh phí 2015-2016.doc
3 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG DUYỆT ĐỀ TÀI KINH PHÍ 2015 - 201629/01/2016 2912016_QD THANH LAP HD NGHIEM THU DE TAI Tráng - Vũ (đề tài kinh phí).doc
4 QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRƯỜNG CĐSP TÂY NINH29/01/2016 2912016_QUY DINH HOAT DONG NCKH.doc
5 DANH SÁCH ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI THỰC HIỆN CỦA CB-GV NĂM HỌC 2015 - 201629/01/2016 2912016_Danh sách đề cương lần thứ hai 23.11.2015.doc

Văn bản: Trung tâm khảo thí và ĐBCLGD


STTTiêu đềNgày đăngFile Đính kèm
1 Kế hoạch tự đánh giá nhà trường26/08/2016 2682016_Kế hoạch tự đánh giá cấp trường.doc