Lịch sử phát triển của trường CĐSP Tây Ninh

26/02/2016

Một năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, cơ sở Trường Cao đẳng sư phạm Tây Ninh (CĐSP Tây Ninh) được thành lập.

Đến năm 2010, trường đã có 33 năm phấn đấu trưởng thành. Trong thời gian đó, Trường đã từng bước khẳng định được sứ mạng của mình trong việc đào tạo đội ngũ giáo viên các cấp cho tỉnh, góp phần bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục tỉnh nhà. Hiện tại đang góp phần đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng – đại học đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

Sự trưởng thành và phát triển của Trường CĐSP Tây Ninh có thể chia làm 2 giai đoạn:

* Giai đoạn 1976-1993: Thành lập và trưởng thành.

- Cơ sở Trường cao đẳng sư phạm Tây Ninh được thành lập theo Quyết định số 2317/QĐ  ngày 03/11/1976 của Bộ Giáo dục (lúc đó là cơ sở 4 của Trường CĐSP thành phố Hồ Chí Minh).

- Năm 1979, cơ sở Trường CĐSP trở thành Trường Sư phạm đào tạo giáo viên cấp 2 Tây Ninh.

Ngày 12/11/1988, Trường được Bộ Giáo dục - Đào tạo (Bộ GD&ĐT) công nhận là Trường CĐSP Tây Ninh (theo Quyết định số 168/HĐBT ngày 12/11/1988 của Hội đồng Bộ trưởng) 

Nhà trường có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục từ bậc Mầm non đến Trung học cơ sở và nghiên cứu khoa học giáo dục phục vụ công tác tào tạo - bồi dưỡng.

* Giai đoạn 1993- 2009: Trường Cao đẳng sư phạm đa hệ đa ngành

Từ khi trở thành Trường CĐSP đa hệ đa ngành đến nay :

- Về chuyên môn, Trường có 7 khoa và 2 tổ trực thuộc: khoa Tự nhiên, khoa Xã hội, khoa Nhạc Họa–Thể dục-Công tác đội, khoa Giáo dục Tiểu học, khoa Giáo dục Mầm non, khoa Quản lý Giáo dục, khoa Ngoại ngữ, tổ Tâm lý – Giáo dục, tổ Lý luận chính trị.

- Về phòng chức năng có : Phòng Giáo vụ, Phòng Hành chính-Tổng hợp, Phòng Tổ chức và công tác sinh viên (Phòng TC-CTSV), Phòng Khoa học và công nghệ, Trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục (trung tâm KT&ĐBCLGD)   

Ngoài ra, Trường còn có trung tâm Ngoại ngữ – Tin học thường xuyên chiêu sinh đào tạo và tổ chức thi, cấp phát chứng chỉ A, B tin học và ngoại ngữ.

 

 


Các tin khác