Lịch công tác từ ngày 15/7/2019 đến 21/7/2019
7/15/2019 9:44:32 AM

----------

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 15/7/2019 đến 21/7/2019

 

 Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

15/7/2019

- Chào cờ đầu tuần

- Các lớp bồi dưỡng CDNN và ĐHLT  học theo lịch.

- Tiếp tục nhận hồ sơ bồi dưỡng CDNN, LTĐH…

Thứ Ba

16/7/2019

-8g: Hội ý về giảng dạy GDQP khóa 43 (Tp: BGH, Tp. ĐT&BD, TC&CTSV, các đ/c Đính, Hào, Nhiệm).

 

Thứ Tư

17/7/2019

- Tổ chức cho CBGV tham quan hè. (theo kế hoạch).

- Tham dự Hội nghị về Công tác tuyển sinh năm 2019 và thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH.

14g: Họp khối thi đua.

Thứ Năm

18/7/2019

- Hội  ý về công tác cơ sở vật chất. (Tp: theo thư mời).

 

Thứ Sáu

19/7/2019

- Hội ý BGH

- Hạn chót các khoa gửi phân công chuyên môn năm học 2019-2020 về phòng ĐT&BD.

Thứ Bảy

20/7/2019

- Các lớp bồi dưỡng CDNN, ĐHLT và lớp CBQL Mầm non tư thục học theo lịch. (2 ngày thứ 7 + Chủ nhật).

 

Chủ Nhật

21/7/2019

 

           

 


File Đính kèm: Tải xuống


Lịch công tác các tuần trước

Lịch công tác tuần từ ngày 02/3/2020 đến ngày 08/3/2020 - 28/02/2020
Lịch công tác tuần từ ngày 24/02/2020 đến ngày 28/02/2020 - 24/02/2020
Lịch công tác tuần từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020 (Có thay đổi) - 17/02/2020
Lịch công tác tuần từ ngày 10/02/2020 đến ngày 15/02/2020 - 07/02/2020
Lịch công tác tuần từ ngày 03/02/2020 đến ngày 08/02/2020 - 04/02/2020
Lịch công tác tuần từ ngày 20/01/2020 đến ngày 26/01/2020 - 17/01/2020
Lịch công tác tuần từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020 - 15/01/2020
Lịch công tác tuần từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020 - 03/01/2020
Lịch công tác tuần từ ngày 30/12/2019 đến ngày 05/01/2020 - 27/12/2019
Lịch công tác tuần từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019 - 20/12/2019
12345678910...