LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 22/03/2021 đến 28/03/2021
3/19/2021 4:01:00 PM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 22/03/2021 đến 28/03/2021

 Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

22/03/2021

- Sinh viên K45 học theo TKB, Sinh viên khóa 43,44 thực tập

 

Thứ Ba

23/03/2021

- 10 giờ 30: Hạn chót các đ/c trong danh sách quy họach BGH nộp hồ sơ theo quy định về P.TC – CTSV.

 

Thứ Tư

24/03/2021

- Thăm các đoàn thực tập theo phân công.

- Phối hợp báo cáo tuyển sinh theo yêu cầu  của BGDĐT.

- Sinh viên khóa 45 thi lại các buổi chiều từ thứ Tư đến thứ Sáu.

Thứ Năm

25/03/2021

 

- Tổng kết các đoàn  thực tập năm 2.

Thứ Sáu

26/03/2021

- 7 giờ 30: Hội ý BGH.

- CB, GV đăng ký CSTĐ nộp đề tài NCKH về phòng KH-TTTV.

- Hạn chót các Chi bộ nộp rà soát qui hoạch nhiệm kỳ 2020-2023 và qui hoạch nhiệm kỳ 2023-2025.

- Tổng kết các đoàn thực tập năm 2.

-14 giờ: BCH Đoàn trường tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM (TP: Toàn thể sinh viên khóa 45 dự tại Giảng đường)

Thứ Bảy

27/03/2021

- Các lớp ĐHLT học theo lịch.

Chủ Nhật

28/03/2021

- Các lớp ĐHLT học theo lịch.

- Từ ngày 28/3 đến ngày 03/4/2021: Lớp ĐHSP Âm nhạc đi TTSP tại Đà Lạt


File Đính kèm: Tải xuống


Lịch công tác các tuần trước