LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 05/4/2021 đến 11/4/2021
4/2/2021 10:45:30 AM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 05/4/2021 đến 11/4/2021

 Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

05/4/2021

- Sinh viên khóa 44, 45 học theo thời khóa biểu; Sinh viên khóa 43 đi thực tập.

- 9 giờ: Ban giám hiệu làm việc với tạp chí Công thương.

- Vệ sinh cơ quan.

Thứ Ba

06/4/2021

- 8 giờ 40: Họp thường kỳ.

- 14 giờ: Hội ý quy hoạch các phòng, khoa. (TP: BGH + Đại diện ĐU + Trưởng phòng TC&CTSV)

Thứ Tư

07/4/2021

- Thăm các đoàn thực tập theo phân công.

 

Thứ Năm

08/4/2021

- Các phòng, khoa nộp hồ sơ và đề tài CSTĐ về phòng Khoa học Thông tin và Thư viện.

- 14 giờ: Chi bộ 1, 2 họp thường kỳ.

Thứ Sáu

09/4/2021

- 7 giờ 30: Hội ý BGH.

- 8 giờ 40: Hội ý về tăng cường kiểm tra, giám sát trên môi trường mạng. (TP: theo thông báo)

- 14 giờ: Chi bộ  3 họp thường kỳ.   

Thứ Bảy

10/4/2021

- Các lớp ĐHLT học theo lịch.

Chủ Nhật

11/4/2021

- Các lớp ĐHLT học theo lịch.File Đính kèm: Tải xuống


Lịch công tác các tuần trước