Khoa Bộ môn chung

6/18/2020 8:01:38 PM

-----------------

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

KHOA BỘ MÔN CHUNG

 

 

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Tham gia đào tạo giáo viên THCS chyên ngành Thể dục – CTĐ; Nhạc – CTĐ, Mỹ thuật – GDCD.

- Kết hợp xây dựng kế hoạch đào tạo các môn chuyên ngành thể dục, công tác Đội, nhạc, mỹ thuật.

- Tham gia giảng dạy các học phần chuyên ngành Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật các lớp vừa làm vừa học Tiểu học.

- Tham gia giảng dạy giảng dạy các học phần Giáo dục thể chất, Công tác Đội, Am nhạc, Mỹ thuật cho các khoa.

- Tham gia giảng dạy các lớp liên kết: Đại học sư phạm TDTT; Đại học Sài Gòn

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong nhà trường.

- Đề xuất, tham mưu thành lập các đội tuyển tham các hội thi văn nghệ, thi đấu TDTT của đại phương và của ngành tổ chức

II. CƠ CẤU-TỔ CHỨC

 


KHOA BỘ MÔN CHUNG

TỔ MỸ THUẬT

1

Nguyễn

Nam

Tổ trưởng

 

0917 249 797

2

Nguyễn Thị Thùy

Nga

Giảng viên

3621  318

0945 701 188

3

Trần Văn

Chỉnh

Giảng viên

 

0913 730 301

TỔ LÝ LUẬN - CHÍNH TRỊ

4

Lê Thị

Thơm

Giảng viên 

3621 087

0907 540 944

5

Trịnh Thị

Dung

Giảng viên

 

0169 83 95 644

6

Nông Thế

Hải

Giảng viên

 

0942 048 960

7

Đoàn Huy

Hoàng

Giảng viên

 

0983 597 751

8

Võ Thị Như

Trúc

Giảng viên

 

0918 952 646

9

Nguyễn Thị Trúc

Uyên

Giảng viên

 

0979 792 700

TỔ THỂ DỤC

10

Bùi Hoàn

Nhiệm

Trưởng  Khoa

0933 441 908

11

Vũ Thị Huỳnh

Thuyên

Giảng viên

 

0933 803 032

12

Hồ Văn Hoàng

Ân

GV- V.P Khoa

 

0908 112 636

13

Nguyễn Thanh

Liêm

Giảng viên

3820 734

0913 134 552

14

Ngô Văn

Nhuần

Giảng viên

3823 811

0913 822 821

TỔ TÂM LÝ- GIÁO DỤC

15

Nguyễn Thị Thu

Cúc

Giảng viên 

3838 239

0908 451 387

16

Nguyễn Thị

Hằng

Giảng viên

 

0982 321 714

17

Lê Thị Bích

Huệ

Giảng viên

3828 257

0908 537 808

18

Nguyễn Thị

Huệ

Giảng viên

 

0984 764 914

19

Trịnh Thị

Quỳnh

Giảng viên

 

0977 296 290

TỔ ÂM NHẠC

20

Trần Quang

Cường

Tổ trưởng

0964 430 433

0913 647 724

21

Lê Thị

Bình

Giảng viên

 

0976 244 289

22

Nguyễn Văn

Giàu

Giảng viên

 

0909 857 507

23

Trịnh Thị Kim

Loan

Giảng viên

3812 067

0982 812 067

 

 Các tin khác