Thông báo về việc dự kiểm tra Tin học CCA ngày 10 tháng 07 năm 2016

7/7/2016 3:48:37 PM

Thông báo !


DANH SÁCH PHÒNG THI LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH


 CÁC THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ KIỂM TRA 


NGÀY CHỦ NHẬT 10/07/2016


SO DO PHONG THI A-1.jpg

Lưu ý : 

1. Nhận giấy báo thi trong ngày 08/07/2016 tại phòng HCTH trường CĐSP Tây Ninh gặp Cô Dương

2. Tập trung tại trường vào lúc 6h30 ngày 10/07/2016 tại cổng trường CĐSP Tây Ninh gặp bảo vệ nhận giấy báo thi và được hướng dẫn phòng thi lý thuyết và thực hành

* Danh sách phòng thi vui vòng xem file đính kèm ./File Đính kèm: Tải xuống


Các tin khác