Thông báo về việc dự kiểm tra Tin học CCA ngày 10 tháng 07 năm 2016

7/7/2016 3:48:37 PM

Thông báo !


DANH SÁCH PHÒNG THI LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH


 CÁC THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ KIỂM TRA 


NGÀY CHỦ NHẬT 10/07/2016


SO DO PHONG THI A-1.jpg

Lưu ý : 

1. Nhận giấy báo thi trong ngày 08/07/2016 tại phòng HCTH trường CĐSP Tây Ninh gặp Cô Dương

2. Tập trung tại trường vào lúc 6h30 ngày 10/07/2016 tại cổng trường CĐSP Tây Ninh gặp bảo vệ nhận giấy báo thi và được hướng dẫn phòng thi lý thuyết và thực hành

* Danh sách phòng thi vui vòng xem file đính kèm ./File Đính kèm: Tải xuống


Các tin khác

Thông báo chiêu sinh các lớp ôn tập và kiểm tra cấp chứng chỉ UDCNTT cơ bản và nâng cao 2019 - 09/04/2019
Thông báo Chiêu sinh các lớp ôn thi Tiếng anh - 11/06/2018
Tb chiêu sinh các lớp ôn thi và kiểm tra cấp CC CNTT CB và NC ! - 04/06/2018
TB: Về việc nhận chứng chỉ CNTT cơ bản khóa thi ngày 22/4/2018 ! - 25/05/2018
Tb: Danh sách thí sinh đạt điều kiện cấp CC UDCNTT Cơ bản ! - 02/05/2018
Tb: Danh sách và sơ đồ phòng thi chứng chỉ UDCNTT cơ bản ! - 19/04/2018
Tb: Tổ chức thi công nghệ thông tin cơ bản - 16/04/2018
Tb chiêu sinh các lớp ôn thi chứng chỉ UD CNTT - tiếng Anh, Pháp - 11/08/2017
Tb tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực Ngoại ngữ - 11/05/2017
Tb chiêu sinh các lớp ôn thi Tiếng Anh, Tiếng Pháp - 25/04/2017
12