Tb: Tổ chức thi công nghệ thông tin cơ bản

4/16/2018 9:21:39 AM

-------------

THÔNG BÁO

(Về việc tổ chức thi công nghệ thông tin cơ bản)

 

Thực hiện kế hoạch liên kết đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản giữa trường ĐHSP Huế và trường CĐSP Tây Ninh.

Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh thông báo đến học viên đã đăng ký dự thi chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản về thời gian, địa điểm thi. Cụ thể như sau:

1. Thời gian thi: Bắt đầu từ 7giờ 00 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2018

2. Địa điểm: Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh (Tại các phòng máy tính của trường). Chi tiết liên hệ Thầy Lê Quang Phú (ĐT: 0909062640)

 Các tin khác

Thông báo chiêu sinh các lớp ôn tập và kiểm tra cấp chứng chỉ UDCNTT cơ bản và nâng cao 2019 - 09/04/2019
Thông báo Chiêu sinh các lớp ôn thi Tiếng anh - 11/06/2018
Tb chiêu sinh các lớp ôn thi và kiểm tra cấp CC CNTT CB và NC ! - 04/06/2018
TB: Về việc nhận chứng chỉ CNTT cơ bản khóa thi ngày 22/4/2018 ! - 25/05/2018
Tb: Danh sách thí sinh đạt điều kiện cấp CC UDCNTT Cơ bản ! - 02/05/2018
Tb: Danh sách và sơ đồ phòng thi chứng chỉ UDCNTT cơ bản ! - 19/04/2018
Tb: Tổ chức thi công nghệ thông tin cơ bản - 16/04/2018
Tb chiêu sinh các lớp ôn thi chứng chỉ UD CNTT - tiếng Anh, Pháp - 11/08/2017
Tb tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực Ngoại ngữ - 11/05/2017
Tb chiêu sinh các lớp ôn thi Tiếng Anh, Tiếng Pháp - 25/04/2017
12