TB: Về việc nhận chứng chỉ CNTT cơ bản khóa thi ngày 22/4/2018 !

5/25/2018 2:07:41 PM

------------

THÔNG BÁO
Về việc nhận chứng chỉ CNTT cơ bản khóa thi ngày 22/4/2018


Căn cứ quyết định số 1196/QĐ-ĐHSP, ngày 02/5/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Huế về việc công nhận kết quả và cấp chứng chỉ CNTT cơ bản khóa thi ngày 22 tháng 4 năm 2018.

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường CĐSP Tây Ninh thông báo đến học viên đã tham gia kỳ thi CNTT cơ bản khóa ngày 22/4/2018 đã đạt điều kiện cấp chứng chỉ liên hệ để nhận chứng chỉ CNTT cơ bản (trong giờ hành chính).

* Ghi chú:  Khi nhận chứng chỉ phải có giấy tờ tùy thân có dán ảnh để đối chiếu (giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, giấy phép lái xe…..) và không được nhận thay.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường CĐSP Tây Ninh - ĐT: 02763826478 hoặc Thầy Lê Quang Phú  - ĐT: 0909062640 

 Các tin khác

Thông báo chiêu sinh các lớp ôn tập và kiểm tra cấp chứng chỉ UDCNTT cơ bản và nâng cao 2019 - 09/04/2019
Thông báo Chiêu sinh các lớp ôn thi Tiếng anh - 11/06/2018
Tb chiêu sinh các lớp ôn thi và kiểm tra cấp CC CNTT CB và NC ! - 04/06/2018
TB: Về việc nhận chứng chỉ CNTT cơ bản khóa thi ngày 22/4/2018 ! - 25/05/2018
Tb: Danh sách thí sinh đạt điều kiện cấp CC UDCNTT Cơ bản ! - 02/05/2018
Tb: Danh sách và sơ đồ phòng thi chứng chỉ UDCNTT cơ bản ! - 19/04/2018
Tb: Tổ chức thi công nghệ thông tin cơ bản - 16/04/2018
Tb chiêu sinh các lớp ôn thi chứng chỉ UD CNTT - tiếng Anh, Pháp - 11/08/2017
Tb tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực Ngoại ngữ - 11/05/2017
Tb chiêu sinh các lớp ôn thi Tiếng Anh, Tiếng Pháp - 25/04/2017
12