Lịch công tác từ ngày 15/7/2019 đến 21/7/2019

7/15/2019 9:44:32 AM

----------

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 15/7/2019 đến 21/7/2019

 

 Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

15/7/2019

- Chào cờ đầu tuần

- Các lớp bồi dưỡng CDNN và ĐHLT  học theo lịch.

- Tiếp tục nhận hồ sơ bồi dưỡng CDNN, LTĐH…

Thứ Ba

16/7/2019

-8g: Hội ý về giảng dạy GDQP khóa 43 (Tp: BGH, Tp. ĐT&BD, TC&CTSV, các đ/c Đính, Hào, Nhiệm).

 

Thứ Tư

17/7/2019

- Tổ chức cho CBGV tham quan hè. (theo kế hoạch).

- Tham dự Hội nghị về Công tác tuyển sinh năm 2019 và thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH.

14g: Họp khối thi đua.

Thứ Năm

18/7/2019

- Hội  ý về công tác cơ sở vật chất. (Tp: theo thư mời).

 

Thứ Sáu

19/7/2019

- Hội ý BGH

- Hạn chót các khoa gửi phân công chuyên môn năm học 2019-2020 về phòng ĐT&BD.

Thứ Bảy

20/7/2019

- Các lớp bồi dưỡng CDNN, ĐHLT và lớp CBQL Mầm non tư thục học theo lịch. (2 ngày thứ 7 + Chủ nhật).

 

Chủ Nhật

21/7/2019

 

           

 


File Đính kèm: Tải xuống


Các tin khác