LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 24/01/2021 đến 30/01/2022

1/21/2022 2:53:13 PM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 24/01/2021 đến 30/01/2022

 Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

24/01/2022

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025.

 

- Phân công trực tết Nguyên Đán 2022.

 

Thứ Ba

25/01/2022

- Hoàn thành báo cáo thống kê giáo dục và báo cáo việc làm sinh viên tốt nghiệp.

- Báo cáo số liệu CBGV từ năm học 2016-2017 đến nay.

Thứ Tư

26/01/2022

- BGH + Công đoàn thăm CBGVNV.

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Thứ Năm

27/01/2022

-    Tổng vệ sinh cơ quan

-  Tổng vệ sinh cơ quan

Thứ Sáu

28/01/2022

- 7 giờ 30: Hội ý BGH.

 

-  Kiểm tra CSVC và niêm phong.

Thứ Bảy

29/01/2022

 

Chủ Nhật

30/01/2022

 


File Đính kèm: Tải xuống


Các tin khác