LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày15/11/2021 đến 21/11/2021

11/12/2021 2:36:38 PM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày15/11/2021 đến 21/11/2021

 Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

15/11/2021

- Sinh viên các khóa: K44, K45, K46 học trực tuyến (cả tuần).

- 7 giờ 30: Sinh hoạt quy chế và tiến hành thi tốt nghiệp Cao đẳng năm 2021 (các ngành đào tạo giáo viên).

- Thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch Covid 19 (cả tuần).

- 13 giờ 15: Tiếp tục thi tốt nghiệp Cao đẳng năm 2021 (các ngành đào tạo giáo viên).

- 14 giờ 00: Họp Đảng ủy thường kỳ tháng 11/2021.

Thứ Ba

16/11/2021

- 7 giờ 30: Tiếp tục thi tốt nghiệp Cao đẳng năm 2021 (các ngành đào tạo giáo viên).

 

Thứ Tư

17/11/2021

- 7 giờ 30: Sinh hoạt quy chế và tiến hành thi tốt nghiệp Cao đẳng năm 2021 (các ngành NSP).

- 13 giờ 15: Tiếp tục thi tốt nghiệp Cao đẳng năm 2021 (các ngành NSP).

Thứ Năm

18/11/2021

- 7 giờ 30: Tiếp tục thi tốt nghiệp Cao đẳng năm 2021 (các ngành NSP).

 

Thứ Sáu

19/11/2021

- 7 giờ 15: Hội ý Ban Giám hiệu

- 8 giờ 00: Ban chấm thi, Ban thư ký kì thi tốt nghiệp Cao đẳng năm 2021 làm việc.

- Chuẩn bị tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập trường.

 

Thứ Bảy

20/11/2021

8 giờ 00: Tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập trường.

Lớp ĐH Thuỷ lợi học trực tuyến.

Các lớp ĐHLT K14, K15 (LK ĐHSP Huế) tiếp tục thi kết thúc học phần.

Chủ Nhật

21/11/2021

Lớp ĐH Thuỷ lợi học trực tuyến.

Các lớp ĐHLT K14, K15 (LK ĐHSP Huế) tiếp tục thi kết thúc học phần.


File Đính kèm: Tải xuống


Các tin khác