LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 20/12/2021 đến 26/12/2021

12/17/2021 10:49:51 AM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 20/12/2021 đến 26/12/2021

 Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

20/12/2021

- Sinh viên các khóa: K45, K46 học trực tuyến (cả tuần).

- Tổ chức thi học kỳ I khóa 44; coi thi, giám sát theo phân công (cả tuần)

- Tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển LTĐH (LK ĐHSP Huế) (cả tuần)

- Thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch Covid 19 (cả tuần).

- Tiếp tục phát giấy chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm năm 2021 (cả tuần).

- Báo cáo công tác truyền thông giáo dục tháng 12/2021.

Thứ Ba

21/12/2021

- Hạn chót các khoa, phòng gửi góp ý tiêu chí gương điển hình tiên tiến về phòng HC&TH.

- Báo cáo góp ý tiêu chí gương điển hình tiên tiến về Sở GDĐT.

Thứ Tư

22/12/2021

- Rà soát, điều chỉnh “Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức phòng, khoa giai đoạn 2020-2022”.

 

Thứ Năm

23/12/2021

- Chuẩn bị kiểm kê tài sản 0 giờ ngày 01/01/2022.

 

Thứ Sáu

24/12/2021

- 7 giờ30: Hội ý BGH .

- Hết hạn khoa, phòng góp ý các Thông tư của Bộ về phòng TC-CTSV.

 

Thứ Bảy

25/12/2021

Lớp ĐH Thuỷ lợi học trực tuyến.

Chủ Nhật

26/12/2021

Lớp ĐH Thuỷ lợi học trực tuyến.File Đính kèm: Tải xuống


Các tin khác