ĐOÀN VIÊN CĐCS TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TÂY NINH ĐÓNG GÓP HỖ TRỢ ĐOÀN VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

3/13/2024 10:15:20 PM

...

ĐOÀN VIÊN CĐCS TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TÂY NINH
ĐÓNG GÓP HỖ TRỢ ĐOÀN VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Sáng ngày 13/3/2024, bà Phạm Thị Thanh Thủy, chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh, đại diện toàn thể đoàn viên công đoàn của đơn vị đã thăm hỏi và trao số tiền do đoàn viên đóng góp, giúp đỡ cô Trần Thị Thanh Loan (đoàn viên Tổ công đoàn phòng Hành chính và Tổng hợp) có điều kiện tiếp tục điều trị bệnh cho chồng.