Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm tổ chức diễn đàn “..

12/30/2015 8:52:45 AM

"Phương pháp học tập tích cực dành cho sinh viên năm thứ nhất”

Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm đã tổ chức diễn đàn “Phương pháp học tập tích cực dành cho sinh viên năm thứ nhất”

 Thiết thực chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống học sinh - sinh viên (9/1/1950 - 9/1/2016), nhằm giúp cho các bạn sinh viên năm nhất có thể học tập, trao đổi và trang bị thêm các kỹ năng về phương pháp học tập tích cực, qua đó có thể giúp cho các bạn nâng cao kết quả học tập. Chiều ngày 8 tháng 12 năm 2015, Ban chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm đã tổ chức diễn đàn “Phương pháp học tập tích cực dành cho sinh viên năm thứ nhất”

Tham gia diễn đàn, hơn 320 bạn đoàn viên thanh niên đã được nghe báo cáo chuyên đề “ Phương pháp học tập tích cực cho SV năm nhất”, đặt câu hỏiđược giảng viên tâm lý Huỳnh Trần Hoài Đức, giải đáp một số thắc mắc về định hướng mục tiêu học tập, phương pháp học tập. Trong năm học 2015-2016, nhiều diễn đàn sẽ được tổ chức giúp cho các bạn đoàn viên thanh niên nâng cao kết quả học tập, trang bị kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp,…

 Thiết thực chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống học sinh - sinh viên (9/1/1950 - 9/1/2016), nhằm giúp cho các bạn sinh viên năm nhất có thể học tập, trao đổi và trang bị thêm các kỹ năng về phương pháp học tập tích cực, qua đó có thể giúp cho các bạn nâng cao kết quả học tập. Chiều ngày 8 tháng 12 năm 2015, Ban chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm đã tổ chức diễn đàn “Phương pháp học tập tích cựcdành cho sinh viên năm thứ nhất”

Tham gia diễn đàn, hơn 320 bạn đoàn viên thanh niên đã được nghe báo cáo chuyên đề “ Phương pháp học tập tích cực cho SV năm nhất”, đặt câu hỏi  được giảng viên tâm lý Huỳnh Trần Hoài Đức, giải đáp một số thắc mắc về định hướng mục tiêu học tập, phương pháp học tập. Trong năm học 2015-2016, nhiều diễn đàn sẽ được tổ chức giúpcho các bạn đoàn viên thanh niên nâng cao kết quả học tập, trang bị kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp,… 

  IMG_6437.JPG

 Nguồn tin : Đoàn trường CĐSP
                               Các tin khác