Góp ý dự thảo quy định về các tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua

2/17/2016 3:11:42 PM

Thông báo !

Kính gửi: Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Tổ TT và Trung tâm Khảo thí – ĐBCLGD.

Đề nghị các đơn vị Phòng/Khoa/Tổ TT và Trung tâm tổ chức góp ý dự thảo quy định về  các tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua và qui trình bình xét, tổng hợp gửi về thường trực Hội đồng thi đua (Đ/c Lê văn Đính – Gmail: dinhcdsp@gmail.com trước 29/02/2016, để thống nhất ban hành thực hiện).


* Nội dung chi tiết đề nghị xem file đính kèm ./


File Đính kèm: Tải xuống


Các tin khác