THÔNG BÁO ĐIỂM XÉT TUYỂN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

9/18/2020 8:40:52 AM

----

Căn cứu ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) của Bộ GD và ĐT đã công bố đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên.

Trường CĐSP Tây Ninh công bố điểm sàn xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia vào ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng là 16,5 điểm.Các tin khác