THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2024

5/13/2024 10:40:27 AM

...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2024

- LIÊN THÔNG ĐÀO TẠO TỪ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC  

- ĐÀO TẠO VĂN BẰNG HAI TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ĐỐI VỚI CÁC NGÀNH

 1. NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

2. GIÁO DỤC TIỂU HỌC

3. NGÔN NGỮ ANH

4.  KHOA HỌC MÁY TÍNH


https://zalo.me/g/gnwnzp990
File Đính kèm: Tải xuống


Các tin khác

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2024 - 13/05/2024
115_CĐSPTN_KH_công tác tuyển sinh CĐ ngành GDMN năm 2024 - 16/04/2024
QUÉT MÃ QR ĐỂ XEM THÔNG TIN CHI TIẾT TUYỂN SINH NĂM 2024 - 25/03/2024
87 - ĐỀ ÁN TỖ CHỨC THI NĂNG KHIẾU CAO ĐẲNG - NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON - NĂM 2024 - 25/03/2024
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM 2024 - 19/03/2024
ĐỀ ÁN TỔ CHỨC THI NĂNG KHIẾU - NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2024 - 19/03/2024
48_Quyết đính _ Ban hành quy chế tuyển sinh Ngành Giáo dục Nghề nghiệp năm 2024 - 22/03/2024
75_ ĐỀ ÁN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2024 - 16/04/2024
44_QĐ_ Quy chế tuyển sinh GDMN năm 2024 - 19/03/2024
46_QĐ_Quy chế thi năng khiếu ngành GDMN năm 2024 - 19/03/2024
12345678910...