TB khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ QLDG trường MN đến THCS

5/14/2020 3:12:30 PM

----------


Kính gửi: Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các Huyện, Thị xã; trường Khuyết tật tỉnh.

Căn cứ Kế hoạch số 14/KH-CĐSP, ngày 27/2/2020 của Hiệu trưởng Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ quản lý trường Mầm non, Tiểu học, THCS năm học 2019 – 2020;

Căn cứ Công văn số 477/SGDĐT-GDTrH, ngày 09/3/2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh về việc đồng ý cho mở các lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng Cán bộ QLGD năm học 2019-2020;

Thực hiện theo Công văn số 955/SGDĐT-GDTrH, ngày 29/4/2020 của Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo Tây Ninh về việc cho học sinh trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19; trong đó có sinh viên, học viên các trường trung cấp, cao đẳng bắt đầu từ ngày 04/5/2020;

Căn cứ danh sách học viên do các Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển cho trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh;

Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh thông báo kế hoạch khai giảng khóa học như sau:

Khai giảng và học tập: 7g30 phút, thứ Bảy ngày 16/5/2020.

Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh kính đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường Khuyết tật tỉnh thông báo cho học viên biết và tập trung khai giảng, học tập theo lịch.

 Trân trọng ./.Các tin khác