THÔNG BÁO NHẬP HỌC ĐH LIÊN THÔNG VLVH NĂM 2019

10/11/2019 1:46:48 PM

Trường ĐHSP Huế và trường CĐSP Tây Ninh thông báo


 Sinh viên lớp ĐH liên thông VLVH ngành Giáo dục mầm non và ngành Giáo dục tiểu học khóa 14 (2019-2021) tập trung nghe sinh hoạt nội quy và học chính thức lúc 7 giờ 30 phút ngày 26/10/2019.

Địa điểm tập trung sinh hoạt : Giảng đường trường CĐSP Tây Ninh.

 Các tin khác

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020 - 11/06/2020
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2020 - 26/05/2020
TB khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ QLDG trường MN đến THCS - 14/05/2020
TB việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh đào tạo thạc sĩ của ĐHSP Huế - 14/05/2020
TB điều chỉnh thời gian khai giảng lớp CB QLGD trường MN, TH, THCS - 14/05/2020
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC, HÌNH THỨC VLVH NĂM 2020 - 17/03/2020
Kế hoạch tuyển sinh trình độ Th/s lần 1 năm 2020 của ĐHSP Huế - 14/05/2020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NĂM 2019 - 11/12/2019
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NĂM 2019 - 10/12/2019
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG HÌNH THỨC VLVH NGÀNH SP MỸ THUẬT - 29/11/2019
12345678910...