THÔNG BÁO NHẬP HỌC ĐH LIÊN THÔNG VLVH NĂM 2019

10/11/2019 1:46:48 PM

Trường ĐHSP Huế và trường CĐSP Tây Ninh thông báo


 Sinh viên lớp ĐH liên thông VLVH ngành Giáo dục mầm non và ngành Giáo dục tiểu học khóa 14 (2019-2021) tập trung nghe sinh hoạt nội quy và học chính thức lúc 7 giờ 30 phút ngày 26/10/2019.

Địa điểm tập trung sinh hoạt : Giảng đường trường CĐSP Tây Ninh.

 Các tin khác

THÔNG BÁO NHẬP HỌC ĐH LIÊN THÔNG VLVH NĂM 2019 - 11/10/2019
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2019 - 23/09/2019
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC - 16/09/2019
THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐỢT 2 -TRÌNH ĐỘ CĐ CHÍNH QUY 2019 - 05/09/2019
THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG SINH ĐỢT 1 -TRÌNH ĐỘ CĐ CHÍNH QUY 2019 - 30/08/2019
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐỢT 2 -TRÌNH ĐỘ CĐ CHÍNH QUY 2019 - 29/08/2019
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐỢT 1 -TRÌNH ĐỘ CĐ CHÍNH QUY 2019 - 19/08/2019
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG CDNN GV (ĐỢT HỌC TỪ 3/2019 ĐẾN 6/2019) - 19/08/2019
THÔNG BÁO VỀ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CHUẨN CDNN GVMN HẠNG II; GVTH HẠNG II, III; GV THCS HẠNG II VÀ GVTHPT HẠNG II - 14/08/2019
THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH 2019 - 09/08/2019
12345678910