THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NĂM 2019

12/11/2019 10:51:47 AM

Trường Đại học Sư phạm Huế - Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian tổ chức Lễ tốt nghiệp ĐHLT hình thức VLVH

Năm 2019

 

Sinh viên các lớp Đại học liên thông hình thức VLVH (GDTH + GDMN) khoá 12 và những sinh viên của khoá trước thi tốt nghiệp lần 2 đã được công nhận tốt nghiệp năm 2019 tập trung lúc 8 giờ 00 ngày 28/12/2019 tại Giảng đường trường CĐSP Tây Ninh để dự lễ tốt nghiệp và trao bằng.

Lưu ý: Anh chị sinh viên tham dự đầy đủ và đúng giờ.Các tin khác

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ LẦN 1 NĂM 2020 CỦA TRƯỜNG ĐHSP HUẾ - 17/01/2020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NĂM 2019 - 11/12/2019
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NĂM 2019 - 10/12/2019
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG HÌNH THỨC VLVH NGÀNH SP MỸ THUẬT - 29/11/2019
THÔNG BÁO LỊCH THI TUYỂN SINH ĐH LIÊN THÔNG NGÀNH SP MỸ THUẬT - 27/11/2019
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GV THPT HẠNG II - 08/11/2019
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG CHỈ BD CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN - 07/11/2019
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG CHỈ BD CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GVTH HẠNG II - 21/10/2019
THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ NGÀNH GIÁO DỤC HỌC - 21/10/2019
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG HÌNH THỨC VLVH NĂM 2019 (LẦN 3) - 18/10/2019
12345678910...