Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2019-2020

9/4/2019 9:36:23 AM

Theo cổng Thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo xin trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư:


File Đính kèm: Tải xuống


Các tin khác