LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 06/9/2021 đến 12/9/2021

9/3/2021 10:10:12 AM

-----------

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 06/9/2021 đến 12/9/2021

 

 Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

06/9/2021

- Tổ chức thi trực tuyến HKII khóa 44 (từ thứ 2 đến thứ 6).

- Báo cáo việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết

- Tổ chức thi trực tuyến HKII khóa 44 (từ thứ 2 đến thứ 5).

- Tiếp tục báo cáo tuần, ngày về công tác công tác phòng, chống dịch Covid-19 (công tác tuyên truyền, các trường hợp thuộc diện F…)

Thứ Ba

07/9/2021

- Thành lập tổ “An toàn Covid-19” theo chỉ đạo

 

Thứ Tư

08/9/2021

- 8g30: Chi bộ 1 họp thường kỳ tháng 9 (trực tuyến)

- Báo cáo Bộ GD&ĐT về tình hình CB,GV,NV và SV bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19.

Thứ Năm

09/9/2021

 

-14g: Chi bộ 2 họp thường kỳ tháng 9 (trực tuyến)

Thứ Sáu

10/9/2021

- Hội ý Ban giám hiệu.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị kiểm tra chuẩn đầu ra Tiếng Anh

-14g: Chi bộ 3 họp thường kỳ tháng 9 (trực tuyến)

Thứ Bảy

11/9/2021

- Tổ chức kiểm tra tiếng Anh theo chuẩn đầu ra của Trường  (trực tuyến)

Chủ Nhật

12/9/2021

- Tổ chức kiểm tra tiếng Anh theo chuẩn đầu ra của Trường  (trực tuyến)

 Các tin khác