Lịch công tác tuần từ ngày 16/12/2019 đến ngày 22/12/2019

12/13/2019 8:42:18 AM

---

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 16/12/2019 đến 22/12/2019

 

 Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

16/12/2019

-     Tổ chức thi và giám sát thi học kỳ I khóa 43 (cả tuần)

-    Tiếp tục nhận hồ sơ bồi dưỡng CDNN, LTĐH.

 

Thứ Ba

17/12/2019

 -  Sinh viên tham gia thi theo thông báo.

- 8g40: Đảng ủy làm việc với 02 đoàn thể

 

- Công khai tài sản thu nhập năm 2019 (từ ngày 17/12/2019 đến ngày 25/01/2020)

Thứ Tư

18/12/2019

- 8g 40: Họp HĐ xét điểm rèn luyện khóa 42.

- Kiểm tra CSVC các phòng học và KTX

Thứ Năm

19/12/2019

- Tổ chức học tập kinh nghiệm tại TP.HCM (dự kiến)

- 

 

Thứ Sáu

20/12/2019

- Hội ý Ban giám hiệu.

- 6g: Tổ chức  Sinh viên khóa 42 tham gia về nguồn.

-

Thứ Bảy

21/12/2019

- Các lớp liên kết đại học, CDNN học theo lịch.

- Lớp SP Tiếng Anh khóa 2 bắt đầu học

Chủ Nhật

22/12/2019

- Các lớp liên kết Đại học, CDNN học theo lịch.

 

 


File Đính kèm: Tải xuống


Các tin khác