LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 17/01/2021 đến 23/01/2022

1/21/2022 2:33:28 PM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 17/01/2021 đến 23/01/2022

 Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

17/01/2022

-  Các lớp K44, K45, K46 học trực tuyến theo TKB (cả tuần).

-  8 giờ 40: họp HĐ xét phân công LĐ HK2, PCƯĐ đợt 1-2022

-  Chuẩn bị hồ sơ thực tập (cả tuần).

- Thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch Covid 19 (cả tuần).

- Hoàn chỉnh HS phân công LĐ, PCƯĐ đợt 1-2022 nộp Sở.

Thứ Ba

18/01/2022

- Sinh viên GDMN khóa 44 học trực tiếp môn nhạc cụ (theo thời khóa biểu)

- Hạn chót các phòng, khoa nộp kết quả bình xét thi đua giai đoạn 1 và báo cáo sơ kết học kỳ I, năm học 2021-2022.

Thứ Tư

19/01/2022

- Báo cáo thống kê giáo dục năm 2021

- Nhà trường kiểm tra HSCM học kỳ I (theo thông báo)

- Tổng hợp TĐ giai đoạn 1, năm học 2021-2022

Thứ Năm

20/01/2022

- Tổng hợp, làm báo cáo sơ kết học kỳ I, năm học 2021-2022.

- 14 giờ 00: Tập huấn kỹ năng giao tiếp ứng xử cho SV K46 (trực tuyến).

Thứ Sáu

21/01/2022

- 7 giờ 30: Hội ý BGH.

- 9 giờ 00: tổng kết phong trào “Tết vì người nghèo Xuân Nhâm Dần 2022” (thành phần: BGH, CĐ, ĐTN)

 

- 14 giờ 00: Họp HĐTĐ bình xét thi đua giai đoạn 1 (Tp theo QĐ).

- 15 giờ 00: Sơ kết học kỳ I và “Mừng Đảng - Mừng Xuân” Nhân Dần 2022 (TP và hình thức: thông báo sau).

Thứ Bảy

22/01/2022

Nghỉ

Chủ Nhật

23/01/2022

Nghỉ


File Đính kèm: Tải xuống


Các tin khác