LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 20/9/2021 đến 26/9/2021

9/17/2021 10:29:10 AM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 20/9/2021 đến 26/9/2021

 Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

20/9/2021

- SV khóa 44 học trực tuyến, khóa 45 thi học kỳ II (cả tuần).

- Tiếp nhận SV K46 (Cả tuần).

- 8 giờ 40: Họp về qui hoạch BCH Đảng bộ (phòng họp - Tp: Đảng ủy; Bí thư, phó BT các CB; Trưởng 02 đoàn thể).

- Thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch Covid 19 (cả tuần)

 

Thứ Ba

21/9/2021

- 9 giờ 00: Hạn chót các khoa, phòng nộp phân công lao động và xét PCƯĐ đợt 2 năm 2021.

- Thông báo khảo sát mở lớp CB quản lý các cấp MN, TH, THCS (dự kiến).

 

Thứ Tư

22/9/2021

- 8 giờ 40: Họp HĐ xét PCLĐ HKI và PCƯĐ đợt 2 năm 2021. (phòng họp - TP. Theo QĐ)

- Thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1.

 

Thứ Năm

23/9/2021

 

- 14 giờ 00: Tổ chức BD chính trị hè 2021 cho toàn thể CB,GV,NV (trực tuyến).

Thứ Sáu

24/9/2021

- 7 giờ 30: Hội ý BGH.

- Hoàn chỉnh hồ sơ xét PCLĐ HKI và PCƯĐ đợt 2 báo cáo về Sở GD&ĐT.

- 14 giờ 00: Tổ chức BD chính trị hè 2021 cho toàn thể CB,GV,NV (trực tuyến).

Thứ Bảy

25/9/2021

 

Chủ Nhật

26/9/2021

 Các tin khác