LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 15/03/2021 đến 21/03/2021

3/15/2021 2:20:05 PM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 15/03/2021 đến 21/03/2021

 Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

15/03/2021

- Thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch Covid 19 (cả tuần)

- Sinh viên K45 học theo TKB, K43, K44 thực tập

- Hạn chót các phòng khoa nộp biên bản công khai kê khai TSTN về phòng TC-CTSV

-14 giờ: Họp về rà soát, bổ sung quy hoạch (thành phần: ĐU + BGH)

Thứ Ba

16/03/2021

- Thăm các đoàn thực tập theo phân công.

- 14 giờ 00: Tổ chức đấu giá 20 cây dầu.

Thứ Tư

17/03/2021

- 8 giờ 40:  Họp HĐ xét điểm rèn luyện khóa 45.

 

Thứ Năm

18/03/2021

- 8 giờ 40: Họp về rà soát, bổ sung quy hoạch (thành phần: ĐU + BGH + Chủ tịch, phó chủ tịch  Công đoàn  + Bí thư, phó bí thư Đoàn thanh niên + Trưởng,   phó các Phòng, Khoa  và  Tổ trưởng chuyên môn).

- 14 giờ 00: Đảng ủy làm việc với 02 đoàn thể.

Thứ Sáu

19/03/2021

- 7 giờ 30: Hội ý BGH.

- 8 giờ: Họp Đảng ủy về rà soát, bổ sung quy hoạch.

- 8 giờ 40: Họp về rà soát, bổ sung quy hoạch (thành phần: ĐU + BGH)

- Các đơn vị phòng, khoa nghiệm thu đề tài NCKH của CSTĐ.

 

Thứ Bảy

20/03/2021

- Phối hợp ĐHSP Huế tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho ĐHLT K13

- Các lớp ĐHLT học theo lịch.

Chủ Nhật

21/03/2021

- Các lớp ĐHLT học theo lịch.


File Đính kèm: Tải xuống


Các tin khác