LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 04/10/2021 đến10/10/2021

10/1/2021 10:34:37 AM

----

 Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

04/10/2021

- Sinh viên các khóa: K44, K45, K46 học trực tuyến theo TKB.

- 8 giờ 40: xét điểm rèn luyện HK2 - khóa 43

- Báo cáo góp ý dự thảo quy định về tiêu chuẩn danh hiệu thi đua về Sở GDĐT.

- Tổng vệ sinh và chuẩn bị các ĐK đón sinh viên đi học lại theo KH của Sở GDĐT

- Hết hạn các đơn vị nộp các bản mô tả vị trí việc làm ( bản giấy và file word) về phòng TC&CTSV

Thứ Ba

05/10/2021

- Rà soát, nhập liệu kê khai giờ dạy năm học 2020 - 2021 (cả tuần).

- Báo cáo Bộ mô tả vị trí việc làm về Bộ GDĐT.

- 8 giờ 30: BGH họp tại Sở GDĐT.

 

Thứ Tư

06/10/2021

- Báo cáo góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục.

- Tổng hợp điểm rèn luyện 3 năm khóa 43.

- Hạn chót nhận hồ sơ xét tuyển NVBS đợt 1.

Thứ Năm

07/10/2021

- 7 giờ 30: Họp Thường trực HĐ Tuyển sinh xét tuyển NVBS đợt 1. Công bố kết quả xét tuyển NVBS đợt 1.

- 8 giờ 40: Họp định kỳ tháng 10/2021

- Chuẩn bị điều kiện thi tốt nghiệp cuối khóa 2021.

- Chuẩn bị khai giảng năm học 2021-2022

Thứ Sáu

08/10/2021

- 7 giờ 30: Hội ý BGH.

- Phát giấy báo trúng tuyển nhập học đợt BSNV 1.

- 9 giờ 00: Chi bộ 2 họp định kỳ tháng 10/2021

- 14 giờ 00: Chi bộ 1 họp định kỳ tháng 10/2021.

Thứ Bảy

09/10/2021

Lớp ĐH Thuỷ lợi học trực tuyến.

Chủ Nhật

10/10/2021

Lớp ĐH Thuỷ lợi học trực tuyến.


File Đính kèm: Tải xuống


Các tin khác