THÔNG BÁO KHAI GIẢNG ÔN THI TIẾNG ANH CẤP ĐỘ B1

8/5/2019 3:20:40 PM

Trường CĐSP Tây Ninh phối hợp trường Đại học Cần Thơ thông báo đến học viên đăng ký tham gia học các lớp tiếng Anh cấp độ B1 về thời gian học, địa điểm học, cụ thể như sau:

- Thời gian khai giảng và học: Bắt đầu 7 giờ 30 phút, ngày 10/8/2019

- Lịch học: Ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần (từ ngày 10/8/2019)

+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút  đến 11giờ 00 phút

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút

+ Buổi tối: Từ 18 giờ 00 phút đến 21 giờ phút (được học tăng cường để đảm bảo nội dung và kịp thời gian tổ chức kỳ thi của trường ĐH Cần Thơ).

- Địa điểm học: Tại nhà học H (dãy khoa GDMN).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Thầy Lê Quang Phú  (ĐT: 0909062640)

Trân trọng thông báo!
Các tin khác

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 - 17/09/2019
Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 - 17/09/2019
Thông tư số 188 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP của Chính phủ - 17/09/2019
Thông tư số 129 quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên - 17/09/2019
Quyết định số 2544 của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 - 17/09/2019
Quyết định số 821 tỉnh Tây Ninh về ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 - 17/09/2019
Quyết định số 213 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP năm 2019 - 17/09/2019