LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 03/5/2021 đến 09/5/2021

5/4/2021 3:19:13 PM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 03/5/2021 đến 09/5/2021

 Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

03/5/2021

Nghỉ bù lễ 1-5

Thứ Ba

04/5/2021

- Phát và nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển LTĐH (LK ĐH Đồng Tháp- cả tuần) .

- Thao giảng, dự giờ theo kế hoạch.

- Thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch Covid 19 (cả tuần).

Thứ Tư

05/5/2021

- Thăm các đoàn TT theo phân công.

- 8 giờ 40: Họp định kỳ tháng 5/2021

- Hạn chót BC Thực hiện Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện

Thứ Năm

06/5/2021

 

- Dự tổng kết thực tập cuối khóa theo phân công.

Thứ Sáu

07/5/2021

- 7 giờ 30: Hội ý BGH.

- Dự tổng kết thực tập cuối khóa theo phân công.

Thứ Bảy

08/5/2021

- Các lớp ĐHLT học theo lịch.

Chủ Nhật

09/5/2021

- Các lớp ĐHLT học theo lịch.

Ghi chú

Các khoa, phòng tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH, nộp về phòng KH&TTTV trước 12/5/2021File Đính kèm: Tải xuống


Các tin khác