ĐỀ ÁN TUYỂN SINH 2020 (ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN)

10/1/2020 10:03:44 AM

----

Điều chỉnh phương thức xét tuyển theo Công văn số 3407/2020/BGDĐT-GDĐH ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020

CHI TIẾT ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH TẢI FILE ĐÍNH KÈM!


File Đính kèm: Tải xuống


Các tin khác

TB thu nhận hồ sơ xét tuyển CĐ CQ 2021 - 23/04/2021
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG HÌNH THỨC VLVH NĂM 2021 - 22/04/2021
Tuyển sinh năm CĐ và liên thông ĐH năm 2021 - 08/04/2021
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH 2020 (ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN) - 01/10/2020
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TÂY NINH THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020 - 11/06/2020
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH 2019 (ĐIỀU CHỈNH SAU XÉT TUYỂN CĐ ĐỢT 1) - 19/08/2019
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NVBS ĐỢT 1 - CĐ CHÍNH QUY 2019 - 19/08/2019
THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH 2019 - 09/08/2019
Kết quả thi tuyển sinh 2019 các môn năng khiếu ngành SP Âm nhạc và ngành SPMN ! - 11/07/2019
Trường Cao Đẳng Sư Phạm Tây Ninh thông báo tuyển sinh năm 2019 - 08/04/2019
1234