TB về việc nhận Bằng TN CĐSP năm 2020 (đợt xét tháng 11/2020) Ngành GDTH và GDMN

3/5/2021 8:11:02 AM

---

Sinh viên hai ngành Giáo dục Tiểu học Giáo dục Mầm non tốt nghiệp năm 2020 (đợt xét tháng 11/2020) đến phòng Đào tạo và Bồi dưỡng – trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh để nhận Bằng Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm (Có danh sách kèm theo).

Thời gian nhận bằng: Trong giờ hành chính từ ngày 15/12/2020.

Lưu ý: Khi đến nhận, phải trình thẻ sinh viên hoặc CMND. Không được nhận thay.


DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CHÍNH QUY NĂM 2020 (ĐỢT XÉT THÁNG 11/2020)

SỐ TT

HỌ VÀ TÊN

Ngày tháng năm sinh

Nơi sinh

Giới tính

Dân tộc

Ngành
đào tạo

1

Nguyễn Thị Mỹ

Diện

24/07/1999

Tây Ninh

Nữ

Kinh

GDTH

2

Nguyễn Thị Kiều

Hạnh

14/03/1999

Tây Ninh

Nữ

Kinh

GDTH

3

Nguyễn Thị Như

Huỳnh

15/05/1999

Tây Ninh

Nữ

Kinh

GDTH

4

Đỗ Thị

Luyến

15/10/1999

Tây Ninh

Nữ

Kinh

GDTH

5

Nguyễn Hoàng Phương

Nghi

30/10/1999

Tây Ninh

Nữ

Kinh

GDTH

6

Dương Thị Phương

Nhi

18/11/1999

Tây Ninh

Nữ

Kinh

GDTH

7

Đặng Thị Lan

Nhi

04/02/1999

Tây Ninh

Nữ

Kinh

GDTH

8

Ngô Thị Mỹ

Nương

11/07/1999

Tây Ninh

Nữ

Kinh

GDTH

9

Nguyễn Thị Cẩm

Quyên

20/12/1996

Tây Ninh

Nữ

Kinh

GDTH

10

Phạm Thị Mỹ

Quyên

31/07/1999

Tây Ninh

Nữ

Kinh

GDTH

11

Nguyễn Tấn

Sang

04/07/1997

TP. HCM

Nam

Kinh

GDTH

12

Huỳnh Thị Kim

Thi

10/02/1999

Tây Ninh

Nữ

Kinh

GDTH

13

Lương Thị Mĩ

Thuận

19/07/1994

Tây Ninh

Nữ

Kinh

GDTH

14

Nguyễn Thị Quỳnh

Trâm

16/04/1999

Tây Ninh

Nữ

Kinh

GDTH

15

Nguyễn Lê Thanh

Trúc

01/05/1999

Tây Ninh

Nữ

Kinh

GDTH

16

Nguyễn Thị Cẩm

21/08/1999

Tây Ninh

Nữ

Kinh

GDTH

17

Trần Thị Kiều

Châu

08/12/1999

Tây Ninh

Nữ

Kinh

GDMN

18

Nguyễn Đặng Phương

Trang

02/03/1999

Tây Ninh

Nữ

Kinh

GDMN

19

Trần Thị Tú

Vân

22/01/1999

Tây Ninh

Nữ

Kinh

GDMN

20

Triệu Thị Yến

Nhi

22/08/1998

Tây Ninh

Nữ

Kinh

GDMN

21

Trần Thị Kim

Ngân

22/10/1999

Tây Ninh

Nữ

Kinh

GDMN

22

Phạm Thị Anh

Thư

30/10/1999

Tây Ninh

Nữ

Kinh

GDMN

23

Huỳnh Thái Anh

Thy

16/07/1999

Tây Ninh

Nữ

Kinh

GDMN

24

Trà Thị Quế

Trân

23/08/1999

Tây Ninh

Nữ

Kinh

GDMN

25

Nguyễn Thị Thanh

Trúc

24/02/1999

Tây Ninh

Nữ

Kinh

GDMN

26

Bùi Thị Thanh

Tuyền

04/10/1999

Tây Ninh

Nữ

Kinh

GDMN

27

Nguyễn Thị Thu

Uyên

05/04/1999

Tây Ninh

Nữ

Kinh

GDMN

28

Nguyễn Thị Kim

Chi

10/08/1998

Tây Ninh

Nữ

Kinh

GDMN

29

Trần Thị Xuân

Đào

03/07/1998

Tây Ninh

Nữ

Kinh

GDMN

30

Nguyễn Thị Thùy

Dung

21/02/1998

Tây Ninh

Nữ

Kinh

GDMN

31

Hà Hoàng Thị Gia

Hân

23/12/1996

Tây Ninh

Nữ

Kinh

GDMN

32

Cao Tâm

Hiếu

24/08/1998

Tây Ninh

Nữ

Kinh

GDMN

33

Võ Lương Thục

Linh

03/08/1998

Tây Ninh

Nữ

Kinh

GDMN

34

Huỳnh Thị Tuyết

Nhung

06/08/1998

Tây Ninh

Nữ

Kinh

GDMN

35

Bùi Phương

Anh

15/09/1997

TP. HCM

Nữ

Kinh

GDMN

36

Nguyễn Thị

Cười

29/08/1998

Tây Ninh

Nữ

Kinh

GDMN

37

Hoát Thị Huỳnh

Giang

22/11/1998

Tây Ninh

Nữ

Kinh

GDMN

38

Dương Thị Trung

Hậu

08/09/1998

Tây Ninh

Nữ

Kinh

GDMN

39

Trần Thị Thu

Hiền

06/10/1998

Tây Ninh

Nữ

Kinh

GDMN

40

Lê Thị Ngọc

Huệ

07/11/1998

Tây Ninh

Nữ

Kinh

GDMN

41

Phạm Thị Trúc

Linh

10/09/1998

Tây Ninh

Nữ

Kinh

GDMN

42

Nguyễn Ngọc Kim

Ngân

22/07/1998

Tây Ninh

Nữ

Kinh

GDMN

43

Nguyễn Kim

Hồng

25/05/1997

Tây Ninh

Nữ

Kinh

GDMN

44

Nguyễn Thị Minh

Nữ

17/10/1997

Tây Ninh

Nữ

Kinh

GDMN

 

 Các tin khác