LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 17/5/2021 đến 23/5/2021

5/14/2021 10:32:56 AM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 17/5/2021 đến 23/5/2021

 Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

17/5/2021

- Phát và nhận HS đăng kí xét tuyển LTĐH (LK ĐHĐT) (cả tuần)

- Hạn chót các lớp nộp biên bản đối thoại về phòng TC&CTSV

- Sinh viên các lớp học trực tuyến theo TKB (cả tuần)

- Thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch Covid 19 (cả tuần)

 

Thứ Ba

18/5/2021

- Kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình khoá 45:

7h30 khoa GDMN; 8h15 khoa NN&TH; 9h00 khoa GDPT;

9h45 khoa BMC

 

Thứ Tư

19/5/2021

- Các phòng, khoa đánh giá viên chức  (từ 19/5 đến 24/5).

 

Thứ Năm

20/5/2021

Nộp kết quả nghiệm thu đề tài NCKH về phòng KH-TTTV

Cán bộ, đảng viên, GV,NV học Nghị quyết ĐH XIII của Đảng (cả ngày: sáng từ 7h00; chiều từ 13h30)

Địa điểm: CB1 giảng đường; CB2 phòng B2.1; CB3 phòng họp trực tuyến

Thứ Sáu

21/5/2021

- 7 giờ 30: Hội ý BGH.

- Trả lời ý kiến đối thoại bằng văn bản.

 

Thứ Bảy

22/5/2021

 

Chủ Nhật

23/5/2021

Toàn thể CB,GV,NV và sinh viên tham gia Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND tại địa phương.


File Đính kèm: Tải xuống


Các tin khác