LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 10/5/2021 đến 16/5/2021

5/7/2021 9:56:00 AM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 10/5/2021 đến 16/5/2021

 Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

10/5/2021

- Phát và nhận HS đăng kí xét tuyển LTĐH (LK ĐHĐT) (cả tuần)

- Nhận HS thực tập cuối khoá

- Thao giảng, dự giờ theo kế hoạch (tiếp tục).

- Thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch Covid 19 (cả tuần)

- Hạn chót các đơn vị nộp danh sách đăng ký học tập năm 2021.

- 14 giờ 00: Chi bộ 1 họp thường kỳ.tháng 5/2021

 

Thứ Ba

11/5/2021

- Nhận HS thực tập cuối khoá (tiếp tục)

- 14 giờ 00: Chi bộ 2, 3 họp thường kỳ tháng 5/2021

Thứ Tư

12/5/2021

 

- Hạn chót các khoa, phòng nộp kết quả nghiệm thu đề tài của cán bộ, giảng viên về phòng KH&TTTV.

- 14 giờ: Họp Đảng ủy

Thứ Năm

13/5/2021

- 8 giờ 40: Họp HĐ KH&ĐT bàn về chuẩn đầu ra (TP: Theo QĐ).

 

Thứ Sáu

14/5/2021

- 7 giờ 30: Hội ý BGH.

- 8 giờ 40: Họp Hội đồng Sáng kiến và NCKH (TP: Theo QĐ)

 

Thứ Bảy

15/5/2021

- Các lớp ĐHLT học theo lịch.

Chủ Nhật

16/5/2021

- Các lớp ĐHLT học theo lịch.


File Đính kèm: Tải xuống


Các tin khác