Lịch công tác tuần từ ngày 17/07/2017 đến 23/07/2017
7/17/2017 1:35:21 PM

----

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 17/07/2017 đến 23/07/2017

 

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

17/7/2017

- Ra quân chiến dịch “Mùa hè tình nguyện”.

-Nhận hồ sơ xét tuyển sinh cao đẳng nguyện vọng 1.

- 8g:Hội ý về hợp đồng giảng dạy (TP: BGH+TK NN+GV. Trần Duy Hòa)

- Rà soát và nhập liệu tổng hợp giờ dạy năm học 2016-2017

Thứ Ba

18/7/2017

-  Rà soát tình hình thí sinh thay đổi nguyện vọng tuyển sinh (Phòng ĐT + đ/c Thái)

- 15g 30: Triển khai quyết định nghỉ hưu cho GV Lê Phát Giàu (phòng họp)

Thứ Tư

19/7/2017

-Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè cho CB, GV,NV.


Thứ Năm

20/7/2017


-  Kiểm tra và sửa chữa cơ sở vật chất.

Thứ Sáu

21/7/2017

- Hội ý BGH

- Hạn chót thí sinh thay đổi nguyện vọng trực tuyến

 

 

Thứ Bảy

22/7/2017

-     Các lớp tiếng Anh cấp độ A2, B1 học theo lịch

-     Các lớp tiếng Anh cấp độ A2, B1 học theo lịch

Chủ Nhật

23/7/2017

-     Các lớp tiếng Anh cấp độ A2, B1 học theo lịch

- Hạn chót thí sinh thay đổi nguyện vọng bằng phiếu

-      Các lớp tiếng Anh cấp độ A2, B1 học theo lịch

 

                      


File Đính kèm: Tải xuống


Lịch công tác các tuần trước