Lịch công tác tuần từ ngày 19/3/2018 đến 25/3/2018
3/16/2018 9:29:07 AM

-----------

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 19/3/2018 đến 25/3/2018

 Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

19/3/2018

-       Lớp BD CBQL đi thực tế

-       SV khóa 42 học theo lịch, khóa 40, 41 tiếp tục thực tập

-       Các khoa nộp kết quả đề tài NCKH

-       17g Lớp CNTT cơ bản ôn thi cấp chứng chỉ

Thứ Ba

20/3/2018

-       Thăm và KT các đoàn TT

 

Thứ Tư

21/3/2018

-       8g45 Họp HĐ đánh giá đề tài NCKH (Tp: theo TB)

 

Thứ Năm

22/3/2018

-       Dự tập huấn tuyển sinh công nghệ 4.0 (02 ngày 22, 23/3 tại TP HCM- Tp: theo QĐ)

 

-    Tổng kết các đoàn TTSP năm 2 (Tp: theo p/c của nhóm)

Thứ Sáu

23/3/2018

-       Hội ý Ban Giám hiệu 

-       Tổng kết các đoàn TTSP năm 2 (Cả ngày; Tp: theo p/c của nhóm)

-    Kiểm tra csvc

Thứ Bảy

24/3/2018

-       Các lớp bồi dưỡng CDNN , TTCM MN, Lớp CNTT ôn thi học theo lịch.

-       Các lớp bồi dưỡng CDNN, TTCM MN, Lớp CNTT ôn thi học theo lịch.

Chủ Nhật

25/3/2018


 File Đính kèm: Tải xuống


Lịch công tác các tuần trước