Lịch công tác tuần từ ngày 06/3/2017 đến 12/3/2017
3/3/2017 9:14:17 AM

Lịch công tác tuần !

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 06/3/2017 đến 12/3/2017

 

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

06/3/2017

-     Sinh viên khóa 41 và khóa 40 ngoài sư phạm học theo TKB

-     SV khóa 39, 40 tiếp tục thực tập.

 

-     Hội ý về xây dựng môi trường văn hóa

 

Thứ Ba

07/3/2017

-     8g40: Hội ý về chuyên môn (TP: BGH + LĐ phòng ĐT)

-     BCĐ kiểm tra các đoàn thực tập và báo cáo theo quy định.

-     Xây dựng kế hoạch hưởng ứng tháng thanh niên.

-     Các khoa gửi chuẩn đầu ra về phòng ĐT để công khai theo quy định.

Thứ Tư

08/3/2017

-     8g40: Họp hội đồng xếp hạng trường (phòng họp – TP: theo QĐ)

 

-       14g: Tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (GĐ)

           (TP: Mời toàn thể CB,GV,NV dự)

Thứ Năm

09/3/2017

-     8g40: Họp bàn về xây dựng kế hoạch đào tạo các ngành ngoài SP (TP: BGH + TP ĐT + Trưởng các khoa TN, XH, NN)

-     Kiểm tra việc sửa chữa cơ sở vật chất.

Thứ Sáu

10/3/2017

-     Tham gia hội thi việt dã “chinh phục đỉnh núi Bà Đen lần thứ XXII”

-     Hội ý BGH

-     Các chi bộ họp thường kỳ.

-     Dự tổng kết thực tập sư phạm (GDMN năm II)

Thứ Bảy

11/03/2017

- Lớp ĐHSP liên kết ngành Mỹ thuật học theo lịch.

- Lớp ĐHSP liên kết ngành Âm nhạc thực tập sư phạm

- Lớp ĐHSP liên kết ngành Mỹ thuật học theo lịch

- Lớp ĐHSP liên kết ngành Âm nhạc thực tập sư phạm

Chủ Nhật

12/03/2017

- Lớp ĐHSP liên kết ngành Mỹ thuật học theo lịch

- Lớp ĐHSP liên kết ngành Âm nhạc thực tập sư phạm

- Lớp ĐHSP liên kết ngành Mỹ thuật học theo lịch

- Lớp ĐHSP liên kết ngành Âm nhạc thực tập sư phạm

 

 


File Đính kèm: Tải xuống


Lịch công tác các tuần trước