Lich công tác tuần 08.03.2021 - 14.03.2021
3/5/2021 10:13:10 AM

Lich công tác tuần 08.03.2021 - 14.03.2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 08/03/2021 đến 14/03/2021

 

 Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

08/03/2021

- Thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch Covid 19 (cả tuần)

- Sinh viên khóa 45 học theo thời khóa biểu.

- Các đoàn thực tập ra quân.

- Hạn chót các khoa, phòng nộp đăng ký thi nâng hạng năm 2021 và bản kê khai TSTN về phòng TC-CTSV.

Thứ Ba

09/03/2021

- Hạn chót điều chỉnh bản kê khai TSTN tại phòng TC- CTSV (nếu có).

- Các chi bộ họp thường kỳ tháng 3.

Thứ Tư

10/03/2021

- Thăm các đoàn thực tập theo phân công.

 

Thứ Năm

11/03/2021

- Thăm các đoàn thực tập theo phân công.

- Các phòng, khoa niêm yết công khai TSTN theo kế hoạch.

14 giờ Họp Đảng ủy

Thứ Sáu

12/03/2021

- 7 giờ 30: Hội ý BGH.

- Hạn chót các khoa nộp điểm rèn luyện khóa 45 về Phòng TC-CTSV.

 

Thứ Bảy

13/03/2021

- Các lớp ĐHLT học theo lịch.

Chủ Nhật

14/03/2021

                                   - Các lớp ĐHLT học theo lịch.

 


File Đính kèm: Tải xuống


Lịch công tác các tuần trước