Lịch công tác tuần từ ngày 03/04/2017 đến 09/04/2017
3/31/2017 10:33:31 AM

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 03/04/2017 đến 09/04/2017

 

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

03/04/2017

-     Phòng Đào tạo tiếp tục phát giấy báo trúng tuyển cho các lớp ĐHLT khóa 2016-2018 và nhận hồ sơ thực tập năm 3 ngành GDTH

-     Kiểm tra nề nếp sinh viên

-     Tổ LLCT hướng dẫn đội tuyển tham gia hội thi Olympic các môn Khoa học Mác- Lênin và TT-HCM

-     Khoa Tự Nhiên tổ chức ngoại khóa cho sinh viên (Giảng đường)

Thứ Ba

04/04/2017

-     8g40 Họp định kỳ tháng 04/2017 (Tp: BGH + trưởng các phòng, khoa, tổ trực thuộc)

-     SV dự mit tinh hiến máu nhân đạo (50 SV)

-     14g Tuyên truyền chống các luận điệu sai trái của các thế lực phản động, thù địch cho SV (Tp: Theo thông báo)

-     Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho SV (Theo thông báo)

Thứ Tư

05/04/2017

-     Thăm và KT các đoàn thực tập

-     8g40 Hội ý về liên kết đào tạo ĐH (TP BGH+ LĐ Phòng Đào tạo)

-      

-     14g Tuyên truyền chống các luận điệu sai trái của các thế lực phản động, thù địch cho SV (Tp: Theo thông báo)

-     Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho SV (Theo thông báo)

Thứ Năm

06/04/2017

Nghỉ lễ Giổ Tổ Hùng Vương (10/03) và trực theo phân công

Thứ Sáu

07/04/2017

-     Hội ý về xây dựng chương trình đào tạo (Tp: BGH,Tp. Đào tạo, Khảo thí)

-     Kiểm tra công tác vệ sinh

Thứ Bảy

08/04/2017

-     7g30 Tập trung học viên các lớp ĐHLT (liên kết ĐHSP Huế)

-     Lớp ĐHLT SP Mỹ thuật học theo lịch

-     Lớp ĐHLT SP Mỹ thuật học theo lịch

Chủ Nhật

09/04/2017

-     Lớp ĐHLT SP Mỹ thuật học theo lịch

-     Lớp ĐHLT SP Mỹ thuật học theo lịch

 File Đính kèm: Tải xuống


Lịch công tác các tuần trước