Lịch công tác tuần từ ngày 7/5/2018 đến 13/5/2018
5/4/2018 10:00:44 AM

-----------

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 7/5/2018 đến 13/5/2018

 Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

7/5/2018

-    Tuyên truyền “ Cảnh giác với tà đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời” (sân cờ)

-    Nhận hồ sơ thực tập GDMN năm 3.

-    Tiếp tục nhận hồ sơ đăng kí lớp BD chuẩn CDNN, hồ sơ đăng kí tuyển sinh 2018 (cả tuần)

Thứ Ba

8/5/2018

-    9g30 Tiếp Tổ kiểm tra về PCCC (phòng HCTH)

-    Các khoa, phòng chủ động bố trí đánh giá viên chức năm học 2017-2018 (từ 8 đến 16/5/2018)

-    Khoa GDMN tổ chức Hội thảo KHSV (Giảng đường)

-    13g45 Phối hợp tổ chức tư vấn việc làm cho SV khoa Ngoại Ngữ (phòng B2.1)

Thứ Tư

9/5/2018

-    Hạn chót các phòng, khoa nộp danh sách CB, GV coi thi HKII về phòng khảo thí

-    Tổng hợp trả lời đối thoại SV lần 2 năm học 2017-2018.

-    13g30 Tổ chức Hội thi Olympic Mác Lê-Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh (Giảng đường- Tp: mỗi khoa cử 70 SV)

-    14g Họp Ban chấp hành Công đoàn mở rộng (Tp: BGH, tổ trưởng Công đoàn).

Thứ Năm

10/5/2018

-    Kiểm tra và sửa chữa CSVC chuẩn bị thi HKII

-    Các Chi bộ họp thường kỳ.

Thứ Sáu

11/5/2018

-       Hội ý BGH 

-    Chuẩn bị cho công tác thi HKII (phòng KT-ĐBCLGD, phòng HCTH)

-    Khoa GD Nghề tổ chức Ngoại khóa cho SV

Thứ Bảy

12/5/2018

 

Chủ Nhật

13/5/2018

 

 File Đính kèm: Tải xuống


Lịch công tác các tuần trước