Lịch công tác tuần từ ngày 25/3/2019 đến 31/3/2019
3/22/2019 10:43:28 AM

-------

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 25/3/2019 đến 31/3/2019

 

 Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

25/3/2019

- Báo cáo tình hình thực hiện công tác tuyển sinh GDNN về Sở LĐ TBXH (Quý I/2019).

- Phòng, khoa tổ chức nghiệm thu đề tài.

- Tiếp tục nhận hồ sơ bồi dưỡng CDNN (cả tuần).

- Nhận hồ sơ THSP, TTSP năm 2, TT NSP năm 2.

Thứ Ba

26/3/2019

-Tham dự tập huấn công tác thư viện (tại Tp. HCM - Tp: theo QĐ).

 

Thứ Tư

27/3/2019

- Thăm và kiểm tra các đoàn TTSP.

- Kiểm tra CSVC

Thứ Năm

28/3/2019

 

- Các khoa, phòng nộp đề tài NCKH và hồ sơ nghiệm thu, đánh giá về phòng KH&TTTV theo kế hoạch.

Thứ Sáu

29/3/2019

- Hội ý BGH

 

Thứ Bảy

30/3/2019

- Các lớp bồi dưỡng CDNN, lớp Sư phạm tiếng Anh học theo lịch.

 

Chủ Nhật

31/3/2019

- Các lớp bồi dưỡng CDNN, lớp Sư phạm tiếng Anh học theo lịch.

           

 

 


File Đính kèm: Tải xuống


Lịch công tác các tuần trước