Lịch công tác tuần từ ngày 16/4/2018 đến 22/4/2018
4/13/2018 9:25:38 AM

----------

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 16/4/2018 đến 22/4/2018

 Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

16/4/2018

-Tuyên truyền về phòng chống tội phạm

- 8g45 Họp Ban tổ chức nội dung tổ chức ngày sách Việt Nam (Tp: theo QĐ)

- GV tiếp tục thao giảng, dự giờ HKII theo kế hoạch

-   Tiếp tục nhận hồ sơ đăng kí lớp Bồi dưỡng chuẩn CDNN (cả tuần)

Thứ Ba

17/4/2018

- 8g45 Họp Hội đồng kỷ luật sinh viên (Tp: theo QĐ)

- Kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình và chương trình chi tiết năm 1 (các khoa)

-  Tiếp tục khám sức khỏe định kỳ cho sinh viên (từ chiều 17 đến 20/4)

Thứ Tư

18/4/2018

-7g15 Tổ chức hội thảo khoa học (Giảng đường – Tp: mời CB, GV tham dự, sinh viên nghỉ)

- Kiểm tra CSVC

-Chuẩn bị phòng máy thi Chứng chỉ Tin học

Thứ Năm

19/4/2018

-Báo cáo công tác giáo dục về  kỹ năng sống trong trường học

- Dự tổng kết các đoàn thực tập Sư phạm (theo p/c)

-  Dự tổng kết các đoàn thực tập Sư phạm (theo p/c)

Thứ Sáu

20/4/2018

- Hội ý BGH 

- Dự Hội thảo các trường CĐSP

-Dự tổng kết các đoàn thực tập Sư phạm (theo p/c)

- Tổ chức ngày sách Việt Nam lần 5

- Hạn chót các khoa có ý kiến về lịch thi HKII

Thứ Bảy

21/4/2018

 

Chủ Nhật

22/4/2018

- Phối hợp ĐHSP Huế tổ chức thi Chứng chỉ Tin học Cơ bản

 File Đính kèm: Tải xuống


Lịch công tác các tuần trước